Algemene Voorwaarden


Algemeen

- Bij bestelling of boeking van een product of dienst gaan wij er vanuit dat u kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden. Deze zijn voor u in te zien op onze website (www.plummultimedia.nl).


Producten

- Indien u een film door ons laat produceren bespreken we vooraf uw wensen voor deze film. Afhankelijk van uw wensen en het beschikbare beeldmateriaal stellen wij, indien gewenst, een compilatie van videobeelden op die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen. Desondanks behouden wij ons recht op creativiteit en invulling van de compilatie. Mocht u het niet eens zijn met het geleverde eindproduct, dan kan er naar alle redelijkheid in overleg een tweede montage plaatsvinden. Afhankelijk van de hoeveelheid werk die hiermee gemoeid gaat, kan er een redelijke (extra) onkostenvergoeding gevraagd worden. 

Betaling

- Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. U gaat pas een betalingsverplichting aan op het moment dat u akkoord bent gegaan met de op u afgestemde offerte.

- Bij boeking van een product of dienst behouden wij het recht om een aanbetaling te vragen.

- Indien u een product of dienst hebt aangevraagd of hebt geboekt dan bent u met Plum Multimedia een betalingsverplichting aangegaan. Mocht u afzien van een product of dienst maar er zijn wel al kosten gemaakt aan onze zijde dan zijn wij genoodzaakt een redelijke onkostenvergoeding in rekening te brengen.

Termijn

- Wij streven ernaar uw product zo spoedig mogelijk voor u klaar te maken. Doorgaans hanteren wij voor film en videoproducten een termijn van 6 weken. Omdat wij echter garant staan voor kwaliteit kan hier vanaf geweken worden.


Levering

- Uw product wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders afgesproken. De digitale overdracht vindt plaats middels een (wachtwoord beveiligde) downloadlink die voor u ter beschikking wordt gesteld.


Privacy beleid

- Plum Multimedia gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke (contact) informatie. Wij delen of publiceren nooit uw persoonlijke informatie aan derden.

- Plum Multimedia gebruikt door ons geproduceerd materiaal nooit om individuele personen te identificeren, zoals bedoeld in de AVG.

- Plum Multimedia behoudt het recht om door ons geproduceerd materiaal, waaronder, fotobestanden, videobestanden, audiobestanden, grafische vormgeving, virtuele omgeving of andere media inhoud, aan te passen en te delen op social media, YouTube of andere (digitale) platforms, te gebruiken als promotie- of reclame materiaal, voorbeeldmateriaal of voor andere doeleinden. Indien u dit uitdrukkelijk niet wilt, dient u dit voorafgaand aan het accepteren van de overeenkomst of opdracht bij ons aan te geven.