Algemene Voorwaarden


Algemeen

- Bij bestelling of boeking van een product of dienst gaan wij er vanuit dat u kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden. Deze zijn voor u in te zien op onze website (www.plummultimedia.nl).


Betaling

- Bij boeking van een product of dienst behouden wij het recht om een aanbetaling te vragen.

- Indien u een product of dienst hebt aangevraagd of hebt geboekt dan bent u met Plum Multimedia een betalingsverplichting aangegaan. Mocht u afzien van een product of dienst maar er zijn wel al kosten gemaakt aan onze zijde dan zijn wij genoodzaakt een redelijke onkostenvergoeding in rekening te brengen.

- Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. U gaat pas een betalingsverplichting aan op het moment dat u akkoord bent gegaan met de op u afgestemde offerte.

Termijn

- Wij streven ernaar uw product zo spoedig mogelijk voor u klaar te maken. Doorgaans hanteren wij voor film en videoproducten een termijn van 6 weken. Omdat wij echter garant staan voor kwaliteit kan hier vanaf geweken worden.


Levering

- Uw product wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders afgesproken. De digitale overdracht vindt plaats middels een downloadlink die voor u ter beschikking wordt gesteld.


Privacy beleid

- Plum Multimedia gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Wij delen of publiceren nooit uw persoonlijke informatie aan derden.

- Plum Multimedia behoudt het recht om door ons geproduceerd materiaal, waaronder, fotobestanden, videobestanden, audiobestanden, grafische vormgeving of andere media inhoud, aan te passen en te delen op social media, YouTube of andere (digitale) platforms, te gebruiken als promotie- of reclame materiaal, voorbeeldmateriaal of voor andere doeleinden. Indien u dit uitdrukkelijk niet wil, dient u dit voorafgaand aan het accepteren van de overeenkomst of opdracht aan te geven.